Hanil - Việt Nam

Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược thường niên lần thứ 19 tại Hà Nội-VIETNAM MEDIPHARM EXPO 2012 (28-11-2012)

Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược thường niên lần thứ 19 tại Hà Nội-VIETNAM MEDIPHARM EXPO 2012

iển lãm Quôc tế chuyên ngành Y dược thường niên lần thứ 19 – VIETNAM MEDI-PHARM EXPO 2012 sẽ diễn ra từ ngày 5-8/12/2012 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Xem chi tiết

VIETNAM MEDI-PHARM 2012 (23-04-2012)

VIETNAM MEDI-PHARM 2012

VIETNAM MEDI-PHARM 2012

Xem chi tiết

Thiết bị y tế Hoàng Anh tại hội chợ triển lãm Medipharm Viet Nam Expo 2011 (13-12-2011)

Thiết bị y tế Hoàng Anh tại hội chợ triển lãm Medipharm Viet Nam Expo 2011

Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược thường niên lần thứ 18 – MEDIPHARM VIETNAM EXPO 2011 từ ngày 6 đến ngày 8/12/2011 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Giảng Võ, Hà nội.

Xem chi tiết

Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược thường niên lần thứ 18 – MEDIPHARM VIETNAM EXPO 2011 (30-11-2011)

Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược thường niên lần thứ 18 – MEDIPHARM VIETNAM EXPO 2011

Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược thường niên lần thứ 18 – MEDIPHARM VIETNAM EXPO 2011 từ ngày 6 đến ngày 8/12/2011 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Giảng Võ, Hà nội.

Xem chi tiết